piątek, 7 września 2018

Jeleniogórska Szkoła FotografiiTrwa nabór na rok 2019
Jeleniogórska Szkoła Fotografii jest rocznym studium, które istnieje w ramach działalności Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Szkoła kontynuuje ponad dwudziestoletnią tradycję Wyższego Studium Fotografii i Jeleniogórskiej Szkoły Fotografii, kierowanych przez Ewę Andrzejewską i Wojciecha Zawadzkiego.
. W ramach zajęć przewidziany jest plener fotograficzny oparty o zajęcia praktyczne i spotkania autorskie z fotografami.
Jeleniogórska Szkoła Fotografii dedykowana jest tym zainteresowanym, którzy posługują się techniką cyfrową jak również zwolennikom fotografii tradycyjnej, a więc wszystkim zainteresowanym dziedziną fotografii.


Jeleniogórska Szkoła Fotografii kieruje się tym , by przekazać słuchaczom jak największą dawkę wiedzy niezbędnej do ich rozwoju twórczego, od zagadnień warsztatowo – sprzętowych , a więc umiejętności po głębsze poznanie fotografii jako dziedziny sztuki.
Jeleniogórska Szkoła Fotografii przykłada dużą wagę do fotografii tradycyjnej prowadzącą poprzez naświetlenie negatywu do powstania obrazu za pomocą obróbki chemicznej w ciemni. Program obejmuje, poprzez prezentację, naukę wykonywania wysokiej jakości negatywów, ich obróbki oraz praktycznej umiejętności wykonywania odbitek na papierze fotograficznym.
Program Szkoły zawiera również zajęcia z zakresu realizacji obrazu fotograficznego za pomocą klasycznych technik fotograficznych.
Jeleniogórska Szkoła Fotografii zapewnia wiedzę i umiejętności związane z fotografią w technice cyfrowej. Zajęcia obejmują analizę prac i dyskusję nad obrazem zrealizowanym na matrycy cyfrowej oraz poddanym samodzielnej obróbce, korekcie i kreacji za pomocą programów graficznych.
Jeleniogórska Szkoła Fotografii, jest elitarną szkołą, przygotowującą do samodzielnych autorskich przedsięwzięć artystycznych w dziedzinie fotografii. Celem szkoły jest świadomy rozwój każdego ze słuchaczy i pomoc w przyspieszeniu tego rozwoju.
Nauka w Szkole trwa 2 semestry (1 rok).
Program szkoły jest realizowany w systemie zaocznym, na 3-dniowych sesjach (piątek, sobota i niedziela) organizowanych raz w miesiącu, od stycznia do grudnia. Głównym miejscem odbywania zajęć jest Jeleniogórskie Centrum Kultury na ul. Bankowej w Jeleniej Górze.
Nauka jest odpłatna, słuchacze ponoszą również koszty dojazdu, wyżywienia i pobytu podczas sesji oraz koszty materiałów niezbędnych do realizacji obowiązkowych ćwiczeń.
Ilość słuchaczy jest ograniczona do 12 osób. W przypadku zmniejszenia się ilości słuchaczy w trakcie realizacji programu Szkoły czesne ulegnie podwyższeniu lub zostanie zawężony program nauczania.
Koszt jednego semestru wynosi 1200zł (istnieje możliwość płatności w ratach).
Warunkiem przystąpienia do Studium jest złożenie w Jeleniogórskim Centrum Kultury następujących dokumentów:
– podanie i 2 fotografie
– kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
-wniesienie opłaty za pierwszy semestr w wysokości 50 procent całości czesnego.
Terminy składania podań o przyjęcie do Studium:  15 grudnia 2018 r.
Pierwszy semestr rozpocznie się zajęciami w styczniu 2019 r.
Wszelkich informacji udziela:
Tomasz Mielech
e-mail: tomasz.mielech@poczta.fm
Jeleniogórskie Centrum Kultury
58-500 Jelenia Góra, ul.1-go Maja 60.
Tel 693 380 141
www.jsfjck.blogspot.com
www.jck.pl
Kadra wykładowców składa się z członków Związku Polskich Artystów Fotografików oraz nauczycieli z dużym doświadczeniem dydaktycznym zdobytym w różnorodnych formach nauczania fotografii w Polsce i za granicą.

XX Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej GorzeOrganizator: Jeleniogórskie Centrum Kultury

Współorganizator: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Miasto  Rokytnice nad Izerą


Plan imprez w ramach XX Biennale Fotografii Górskiej:


21.09.2018 r.


1. Wystawa konkursowa XX Biennale Fotografii Górskiej – Muzeum Karkonoskie - godz. 12 00

Rozstrzygnięcie jednego z najstarszych konkursów w Polsce poświęconego tematyce górskiej- wystawa laureatów i uczestników wybranych przez Jury konkursu

Wystawa towarzysząca – Fotografia w Karkonoszach w XIX wieku

Wystawa prezentująca początki fotografii w Karkonoszach od lat 60-tych XIX do początku XX wieku.

Pokazane zostaną m.in. fotografie H. Kronego, E. Mertensa, A. Rehnerta, R. Halma, H.Eckerta, F. Pietschmanna, F. Kratkiego  ze zbiorów Muzeum karkonoskiego w Jeleniej Górze , Muzeum Karkonoskiego z Vrchlabi i kolekcji prywatnych


2. Kiedyś i dziś – Galeria Pod Brązowym Jeleniem  - godz. 14 00

Wystawa, która powstała w wyniku działań warsztatowych z młodzieżą w Polsce i w Czechach w ramach projektu Fotografia w Karkonoszach, Karkonosze w fotografii


3. Fotografie z rokitnickich zbiorów – Książnica Karkonoska – godz. 15 00

Wystawa prezentująca fotograficzną kronikę miasta Rokytnice w Karkonoszach od lat 90-tych XIX wieku do lat współczesnych.


4. Wystawa poplenerowaSamotnia 2018 – Galeria Korytarz- godz. 16 00

Wystawa będąca efektem międzynarodowego  pleneru fotograficznego, który odbył się w maju 2018 w schronisku Samotnia. Swe prace zaprezentuje 28 uczestników z Polski i Czech.

 5 Fotogeniczne Karkonosze - Pałac Bukowiec. Prezentacja pokazująca w przekrojowy sposób różne tradycje fotografowania w Karkonoszach od lat 60-tych XIX wieku po współczesność
Wystawa towarzysząca XX Biennale Fotografii Górskiej 
6. Ewa Andrzejewska, Wojciech Zawadzki Góry - fotografia - Galeria BWA – godz. 18 00

Wystawa jest prezentacją fotografii górskich z Tatr, Karkonoszy, Gór Stołowych, Rudaw Janowickich i Pienin powstałych od lat 70-tych ubiegłego wieku do roku 2016. Fotografie wykonane zostały w sposób tradycyjny, w ciemni, metodą fotochemiczną z wielkoformatowych negatywów.

Ewa Andrzejewska i Wojciech Zawadzki to artyści  związani z Jelenia Górą . Byli głównymi organizatorami życia artystyczno – fotograficznego w Jeleniej Górze. Ich rola w integracji środowiska fotograficznego w Polsce jest nieoceniona. Pracowali w Jeleniogórskim Centrum Kultury i tam zajmowali się przez wiele lat organizacją Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze, górskich plenerów, wszechnic fotograficznych, prowadzili Galerię Korytarz, powołali szkołę fotografii przy JCK i przez całe życie byli aktywni twórczo. Propagowali tradycyjne techniki w fotografii, pracę w ciemni fotograficznej. Uczestniczyli we wszystkich najważniejszych prezentacjach fotografii w Polsce.


22.09.2018 r.


Seminarium pt. Karkonosze w fotografii. Fotografia w Karkonoszach

Książnica Karkonoska , godz. 10.00


Plan seminarium:

Roman Hryciów – spotkanie autorskie

Adam Sobota  - Historia Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze

Pavel Scheufler  – Początki fotografii w czeskich Karkonoszach

Joanna Mielech – Ewa Andrzejewska, Wojciech Zawadzki - fotografie w górach

Piotr Krzaczkowski – spotkanie autorskie


XX Biennale Fotografii Górskiej poświęcone jest pamięci Ewy Andrzejewskiej i Wojciecha Zawadzkiego


Projekt Fotografia w Karkonoszach, Karkonosze w fotografii jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem euroregionu Nysa

sobota, 21 kwietnia 2018

Jeleniogórska Wszechnica Fotograficzna


Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach organizowanych w ramach Jeleniogórskiej Wszechnicy Fotograficznej organizowanej przez JCK w Jeleniej Górze.
Wszechnica jest otwartą formą edukacji. Zachęcamy do udziału w niej zarówno młodych ludzi z ambicjami artystycznymi, którzy rozpoczynają swoją drogę twórczą, jak również dorosłych zajmujących się fotografią - amatorów i miłośników fotografii. Propozycja skierowana jest do zainteresowanych z całej Polski, którzy pragną rozwijać i kontynuować aktywność w tej dziedzinie.
Wszechnica odbędzie się w dniach 22 – 24 czerwca 2018 r. w Jagniątkowie w ośrodku „Pod Gwiazdami”  ( http://www.podgwiazdami.naszagaleria.com) pod hasłem: „Fotografia wielkoformatowa -  teoria i praktyka”
W trakcie warsztatów będzie można zapoznać się z klasyczną techniką wielkoformatową. Będzie można uczestniczyć w dwóch warsztatach, które poprowadzą artyści fotograficy:  Maciej Hnatiuk  i  Sławoj Dubiel, podczas których zostanie zaprezentowany system modułowy firmy Sinar z akcesoriami, kamery wielkoformatowe  plenerowe, sprzęt ciemniowy do obróbki negatywów, skanowanie   negatywów wielkoformatowych i przygotowanie fotografii do druku.
Zapraszamy uczestników do przywiezienia własnych prac fotograficznych (wykonanych klasycznie bądź cyfrowo, w formie odbitek) i zaprezentowania ich w celu skonfrontowania z pracami innych uczestników oraz szansą uzyskania konsultacji. Konsultantami będą artyści fotograficy, członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików, kuratorzy galerii fotograficznych, wykładowcy na wyższych uczelniach artystycznych znani ze swej działalności na obszarze całego kraju, a więc autorytety uznane w tej dziedzinie, którzy za pomocą rozmów z autorami mogą im pomóc w dalszym rozwoju artystycznym. Konsultanci, poprzez swoje zawodowe funkcje pełnione w kraju i za granicą mają również możliwość promocji obejrzanych i docenionych fotografii.
Uczestnicy Jeleniogórskiej Wszechnicy Fotograficznej nie ponoszą kosztów konsultacji.


Koszt pobytu wynosi:
180 zł ( 2 noclegi  + koszt warsztatów)
Wyżywienie we własnym zakresie lub możliwe jest zamówienie wyżywienia w firmie cateringowej. Do dyspozycji uczestników  jest kilka kuchni w ośrodku „Pod Gwiazdami“.
                              
Program  Jeleniogórskiej Wszechnicy Fotograficznej :

Piątek  22.06.2018 r.
Godz.19.30   Marek Liksztet – spotkanie autorskie
godz. 21.00 - prezentacje prac uczestników (konsultacje: Marek Liksztet, Maciej Hnatiuk, Sławoj Dubiel, Tomasz Mielech ) .


Sobota 23.06.2018 r.
godz. 10.00-14.00 – warsztaty - fotografia wielkoformatowa przy użyciu systemu modułowego SINAR 4x5 i 5x7 cala –teoria i praktyka - prowadzący  Maciej Hnatiuk
godz. 16.00-20.00 – warsztaty – sposoby skanowania negatywów wielkoformatowych 
 i obróbki w programach graficznych oraz przygotowanie fotografii do druku -  prowadzący Sławoj Dubiel
godz. 21.00 - prezentacje prac uczestników (konsultacje: Marek Liksztet, Maciej Hnatiuk, Sławoj Dubiel, Tomasz Mielech ) .

Niedziela 24.06. 2018 r.
godz.10.00 - 12.00 – Pokaz prac - konsultacje

Warunkiem uczestnictwa uczestnictwa jest:
- wpłata  180 zł - na konto JCK
Bank Millenium nr 0211 6022 02 0000 0000 4558 9216 z dopiskiem Wszechnica
- odesłanie podpisanej karty zgłoszenia do dnia 15. 06.2018 r. na adres: tomasz.mielech@poczta.fm
lub :
 Jeleniogórskie  Centrum Kultury,  58 – 500 Jelenia Góra, ul.Bankowa  28/30                               
Zapraszamy do przedstawiania w czasie trwania seminarium zestawu własnych fotografii.
Oczekujemy na zgłoszenia. Liczba miejsc ograniczona do 20 osób !

Wszelkich informacji udziela:
Tomasz Mielech
Tel.693 380 141